Ann hjälper dem

Ann Hellströmer är socionom och initiativtagare till Stödcentrum för unga brottsoffer. Efter att i nästan hela sitt yrkesverksamma liv arbetat som socialsekreterare med unga gärningsmän startade Ann hösten 1999 en verksamhet som fått spridning i hela Sverige; Stödcentrum för unga brottsoffer. För närvarande arbetar Ann vid Polismyndigheten i Stockholms län. Hennes uppdrag är att bygga […]

read more