Ann hjälper dem

Ann Hellströmer är socionom och initiativtagare till Stödcentrum för unga brottsoffer. Efter att i nästan hela sitt yrkesverksamma liv arbetat som socialsekreterare med unga gärningsmän startade Ann hösten 1999 en verksamhet som fått spridning i hela Sverige; Stödcentrum för unga brottsoffer.

För närvarande arbetar Ann vid Polismyndigheten i Stockholms län. Hennes uppdrag är att bygga upp Stödcentrum för unga brottsoffer i samtliga av Stockholms polisområden. Under våren 2008 utkom Ann, tillsammans med DN-journalisten Ulrika By, med boken ”Hej, hoppas allt är ok” som handlar om Stödcentrum för unga brottsoffer och hur man samtalar med ungdomar som utsatts för brott.

Ann är en mycket uppskattad och underhållande föredragshållare. Hon beskriver på ett målande sätt situationen för unga brottsdrabbade och hur socialtjänst, polis och skola och andra kan utveckla sitt arbete med brottsdrabbade i allmänhet och unga brottsdrabbade i synnerhet.

No Responses to “Ann hjälper dem”

Lämna en kommentar

You must be logged in to post a comment.