Biografi

Jag heter alltså Ann Hellströmer och är socionom, eller socialarbetare.

Efter att i nästan hela mitt yrkesverksamma liv ha arbetat som socialsekreterare med unga gärningsmän tog jag 1999 initiativet att starta Stödcentrum för unga brottsoffer i Stockholm.

Det är en satsning där socialtjänst och polis samarbetar för att den som utsatts för brott ska få den hjälp han eller hon behöver.

I dag finns verksamheten i hela Sverige.

Under våren 2008 gav jag, tillsammans med DN-journalisten Ulrika By, ut en bok som heter ”Hej, hoppas allt är ok”. Den handlar om Stödcentrum för unga brottsoffer och om hur man samtalar med unga som har utsatts för brott.

Under hela min karriär har jag föreläst mycket om de här frågorna, eftersom jag tycker det är så viktigt. Jag vet att jag är en uppskattad föreläsare och eftersom jag träffat så många som har drabbats så kan jag också på ett målande sätt beskriva situationen som unga upplever den. Jag kan också beskriva hur polis, socialtjänst och skola jobbar och borde jobba för att utveckla det viktiga samarbetet.

Nu arbetar jag som fristående konsult. Du kan alltså själv boka tid för att träffa mig om du vill.